હાથે પગે લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથે પગે લાગવું

  • 1

    કાલાવાલા કરવા.