હાથ પછાડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ પછાડવા

  • 1

    ગુસ્સો કરવો.

  • 2

    કઢાપો કરવો; તીવ્ર શોક થવો.