હાથ પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ પડવો

  • 1

    રેલગાડીનો હાથ નીચો નમવો.