હાથ પીળવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ પીળવા

  • 1

    લગ્ન લઈ પીઠી ચોળવાનો લહાવો લેવો.