હાથ પીળા કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ પીળા કરવા

  • 1

    લગ્ન લઈ પીઠી ચોળવાનો લહાવો લેવો.