હાથ ફેરવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ ફેરવવો

  • 1

    હાથ વડે ચોપડવું; રંગવું.

  • 2

    વલૂરવું.

  • 3

    સુધારો વધારો કરવો.