હાથ ફોરો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ ફોરો હોવો

  • 1

    સપાટાબંધ કામ કરે એવું હોવું.