હાથ બેસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ બેસવો

  • 1

    અનુભવથી આવડવું; કુશળતા આવવી.