હાથ બાંધવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ બાંધવા

  • 1

    કરતું અટકી જાય એવી વ્યવસ્થા કરવી.