હાથ ભીડમાં હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ ભીડમાં હોવો

  • 1

    પૈસાની મુશ્કેલી કે તંગી હોવી.