હાથે મેંદી મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથે મેંદી મૂકવી

  • 1

    હાથ રંગવા હાથમાં મેંદી લગાડવી.

  • 2

    નિષ્ક્રિય થવું.