હાથ મેળવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ મેળવવા

  • 1

    હસ્તમેલાપ થવો; લગ્ન થવું.

  • 2

    હાથોહાથની લડાઈ કરવી.