હાથ રાખીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ રાખીને

  • 1

    કરકસરથી.