હાથ લગાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ લગાડવો

  • 1

    હાથ અડકાવવો.

  • 2

    મદદ કરવી.