હાથ લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ લાગવું

  • 1

    મળવું; જડવું.

હાથ લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ લાગવું

  • 1

    જડવું.