હાથ લાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ લાગવો

  • 1

    પહોંચવું.

  • 2

    ફાવવું (મેળવવામાં).