હાથ લાંબો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ લાંબો કરવો

  • 1

    મદદ માગવી.

  • 2

    ભીખ માગવી.

  • 3

    મદદ કરવી.