હાથ વળાવો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ વળાવો કરવો

  • 1

    ફરી પરણાવવું; ઠામ બેસાડવું.