હાથે હાથ મેળવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથે હાથ મેળવવો

  • 1

    સોદો કરવો; કરાર કરવો.

  • 2

    પરણવું.