હાથ હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ હોવો

  • 1

    સામેલગીરી હોવી.