હાંફ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાંફ

પુંલિંગ

 • 1

  ઉતાવળો શ્વાસ ચાલવો તે.

 • 2

  તેથી થતી છાતીની રૂંધામણ; અમૂંઝણ.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઉતાવળો શ્વાસ ચાલવો તે.

 • 2

  તેથી થતી છાતીની રૂંધામણ; અમૂંઝણ.