હાંફ ઊતરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાંફ ઊતરવો

  • 1

    હાંફ બેસવો.