હાંફ ચડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાંફ ચડવો

  • 1

    ઉતાવળે અને તકલીફથી શ્વાસોશ્વાસ ચાલવો કે લેવો પડવો.