હારમાં રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હારમાં રહેવું

  • 1

    પંક્તિમાં રહેવું.

  • 2

    લાક્ષણિક સરસાઈ કરવી; હરીફાઈમાં કામ કરવું.