હાંલ્લાં ખંખેરી કાઢવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાંલ્લાં ખંખેરી કાઢવાં

  • 1

    ઘર ખાલી કરાવવું.