હાંલ્લું ફૂટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાંલ્લું ફૂટવું

  • 1

    આજીવિકાનો નાશ થવો.

  • 2

    રહસ્ય ખુલ્લું પડી જવું.