હાંલ્લું ફોડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાંલ્લું ફોડવું

  • 1

    પેટ ફોડવું.

  • 2

    આજીવિકાનાં સાધનનો નાશ કરવો.