હાલા કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાલા કરવી

  • 1

    હાલામાં ઝૂલાવીને સુવાડવું.

  • 2

    સૂઈ જવું (બાળભાષા).