હાલા ગાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાલા ગાવી

  • 1

    હાલરડું ગાવું.