હાલો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાલો કરવો

  • 1

    હાલામાં ઝૂલાવીને સુવાડવું.

  • 2

    હાલો સાંભળતાં સૂઈ જવું (બાળભાષા).