હાળિયો હિસાબ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાળિયો હિસાબ

  • 1

    નિશાની વડે અભણ હાળી રાખે તે રીતનો હિસાબ.