હાવરો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાવરો

પુંલિંગ

  • 1

    જાવકની ખાતાવાર નોંધ.

  • 2

    તાવ ગયા પછી ઊઘડતી ભૂખ.