હાસ્યક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાસ્યક

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    હાસ્ય ઉપજાવે એવું; હાસ્યજનક.