હાસ્યદોષ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાસ્યદોષ

પુંલિંગ

જૈન
  • 1

    જૈન
    દોષવાળું હાસ્ય.