હાહાહીહી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાહાહીહી

અવ્યય

  • 1

    હાસ્યવિનોદનો એવો ઉદ્ગાર.

મૂળ

રવાનુકારી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    હાસ્યવિનોદ; ઠઠ્ઠામશ્કરી.