ગુજરાતી

માં હિતાર્થની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હિતાર્થ1હિતાર્થે2

હિતાર્થ1

અવ્યય

  • 1

    હિત માટે.

મૂળ

+अर्थ

ગુજરાતી

માં હિતાર્થની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હિતાર્થ1હિતાર્થે2

હિતાર્થે2

અવ્યય

  • 1

    હિત માટે.

મૂળ

+अर्थ