હિમાચ્છાદિત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હિમાચ્છાદિત

વિશેષણ

  • 1

    બરફથી ઢંકાયેલું.

મૂળ

+આચ્છાદિત