ગુજરાતી

માં હિમાતીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હિમાતી1હિમાતી2

હિમાતી1

પુંલિંગ

  • 1

    હાતિમતાઈ (?).

  • 2

    લાક્ષણિક સુખી, ધનવાન માણસ.

ગુજરાતી

માં હિમાતીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હિમાતી1હિમાતી2

હિમાતી2

વિશેષણ

  • 1

    હિમાયતી; હિમાયત કરનાર.