હિમાળો ગાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હિમાળો ગાળવો

  • 1

    હિમાલય ઉપર ચડીને બરફમાં દેહ પાડવો.