હિલોળો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હિલોળો મારવો

  • 1

    તરંગનો ઉછાળો આવવો; ઊછળવું.

  • 2

    ઝોલો ખાવો.