હિલોળે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હિલોળે ચડવું

  • 1

    હિલોળા ખાવા.

  • 2

    તોફાને-મસ્તીએ ચડવું.