હિસાબ આપવા જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હિસાબ આપવા જવું

  • 1

    (ખુદાને ઘેર) મરી જવું.