હિસાબ રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હિસાબ રાખવો

  • 1

    નામું લખવું.

  • 2

    મર્યાદા જાળવવી.