હિસાબ લઈ નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હિસાબ લઈ નાખવો

  • 1

    ઝડતી લેવી.

  • 2

    ધમકાવવું.