હિસાબ લખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હિસાબ લખવો

  • 1

    નામું લખવું.

  • 2

    દાખલો લખવો.