હીંચકો ચડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હીંચકો ચડવો

  • 1

    હીંચકો ખૂબ ઊંચે જવો; જોરથી ચાલવો.