ગુજરાતી

માં હીણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હીણ1હીણું2

હીણ1

વિશેષણ

 • 1

  અધમ; નીચ.

 • 2

  હલકું; ઊતરતું.

 • 3

  ભેગવાળું.

 • 4

  વગરનું; વિનાનું; ઓછું; કમ.

મૂળ

प्रा. ( सं. हीन)

ગુજરાતી

માં હીણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હીણ1હીણું2

હીણું2

વિશેષણ

 • 1

  હીણ; અધમ; નીચ.

 • 2

  હલકું; ઊતરતું.

 • 3

  ભેગવાળું.

 • 4

  વગરનું; વિનાનું; ઓછું; કમ.