હીનવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હીનવાદી

વિશેષણ

  • 1

    મૂગું.

  • 2

    હીન-ખોટું, અધુરું, વિરોધી જેવું કહેનારું.