હીમજી હરડે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હીમજી હરડે

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાની કાચી સૂકી હરડે.