હીરકજયંતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હીરકજયંતી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ૬૦ વર્ષ પૂરાં થયાની ખુશાલીમાં કરવામાં આવતો જયંતી મહોત્સવ.